Tomter og hytter for salg på Blefjell

Hytter og tomter for salg på Blefjell.

Vi har flere byggeklare tomter i Blestuaområdet, med fremlagt vei, vann og avløp. Kort vei til både stinettet og langrennsløypene, samt Blefjellheiesen. Alle hytteveiene har adkomst fra Søndre Blefjellveien, med høy standard og asfalt helt til fjells.

Vi har tomter som både kan bebygges med hytte og evt anneks, dels har vi også tuntomter med mulighet for ytterligere flere bygg på samme tomt. I tillegg har vi noen utvalgte tomter egnet for bygging av generasjonshytte.

Ta kontakt med oss for oversendelse av prospekt og prisliste på ledige tomter, eller avtal visning med oss. Tomter selges som selveiertomter.

Vi har for tiden èn hytte som vurderes solgt på selveiertomt - se Bekkelyhytta. Ta kontakt for å avtale visning og nærmere informasjon.

© 2012 | BLEFJELL - Nordre Underberget Gård | Tel: +47 900 40 593 /416 32 832
Uni Micro Web